Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze


Informujemy, że zgodnie z § 12 pkt 3 oraz pkt 6 Zarząd Aeroklubu Podhalańskiego zwołuje na dzień 4 lipca 2020 r. na godzinę 10:00 w pierwszym terminie oraz 10:15 w drugim terminie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2019. Miejscem obrad będzie Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Prosimy członków o zwrócenie szczególnej uwagi na pocztę e-mail (wiadomości w SPAM).

Współpracujemy